تماس با ما2020-04-29T18:51:41+03:30

تماس با نمایندگی سرویس تبریز

آدرس :

آذربایجانشرقی/تبریز – نصف راه، خیابان ورزش، سه راهی دانشکده پردیس

تلفن های تماس :

دفتر مرکزی : ۳۴۴۴۹۱۰۰ – ۳۴۴۴۷۱۳۹ (۰۴۱)

شعبه ولیعصر : ۳۳۲۶۳۱۷۹ (۰۴۱)

شعبه آذربایجان : ۳۴۴۲۴۳۷۸ (۰۴۱)

همراه : ۰۹۱۴۱۱۶۴۸۵۵

فکس : ۳۴۴۲۶۴۷۷ (۰۴۱)